"IEKŠLIETU MINISTRIJAS POLIKLĪNIKA"


MAKSAS MEDICĪNISKĀS KOMISIJAS

Poliklīnikā veic dažāda veida veselības pārbaudes un sniedz atzinumus (maksas medicīniskās komisijas):
- autotransporta vadītājiem
- personām, kas vēlas saņemt atļaujas ieroču nēsāšanai vai iegādei.
- nodarbinātajiem, kuru veselības stāvokli ietekmē vai var ietekmēt veselībai kaitīgie darba vides faktori

- nodarbinātajiem, kuriem darbā ir īpaši apstākļi
(atbilstoši 10.03.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 219 "Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude”)
- par veselības stāvokli personas medicīniskajā grāmatiņā
(atbilstoši 27.11.2001. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 494 "Darbu saraksts un obligāto veselības pārbaužu periodiskums personām, kuras nodarbinātas darbā, kas saistīts ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai”)

KONTAKTI

Reģistratūra
(informācija par obligātajām veselības pārbaudēm autotransporta vadītājiem, ieroču nēsāšanas vai iegādes atļaujas saņemšanai, atzinuma sniegšanai personas medicīniskajā grāmatiņā)

Tālr. 67829915, 67829913

Pacientu reģistrācija
(informācija un pieraksts ar darba specifiku saistīto obligāto veselības pārbaužu veikšanai)

Tālr. 67829959