2019.gada starpperiodu pārskati

1.ceturkšņa finanšu rādītāji

1.ceturkšņa darbības rezultatīvie rādītāji

2.ceturkšņa finanšu rādītāji

2.ceturkšņa darbības rezultatīvie rādītāji

3.ceturkšņa finanšu rādītāji

3.ceturkšņa darbības rezultatīvie rādītāji

4.ceturkšņa finanšu rādītāji

4.ceturkšņa darbības rezultatīvie rādītāji