2022.gada starpperiodu pārskati

1.ceturkšņa finanšu rādītāji

1.ceturkšņa darbības rezultatīvie rādītāji

2.ceturkšņa finanšu rādītāji

2.ceturkšņa darbības rezultatīvie rādītāji