Laboratorija

Poliklīnikas laboratorijā iespējams veikt klīniskos, bioķīmiskos, hematoloģiskos, imūnķīmiskos, imunoloģiskos, imūnhematoloģiskos  izmeklējumus.

VSIA “Iekšlietu ministrijas poliklīnika” laboratorija ir akreditēta saskaņā ar LVS EN ISO 15189:2013 standartu “Medicīnas laboratorijas. Kvalitātes un kompetences prasības”.

Laboratorijas akreditācija apliecina, ka tās sniegtie pakalpojumi ir droši un uzticami. Izmeklējumu veikšanā tiek ieviesta labākā prakse. Personāls ir kompetents veikt laboratoriskos izmeklējumus. Akreditācijas apliecība ir starptautiski atzīts apliecinājums gan uzņēmuma vadībai, gan arī tā klientiem un sabiedrībai par to, ka laboratorija spēj pastāvīgi nodrošināt augstas kvalitātes pakalpojumus, nepārtraukti pilnveidojas un ir uzticams partneris gan esošajiem, gan potenciālajiem klientiem. Akreditācijas periods ir līdz 2020. gada 1. decembrim. Reģistrācijas Nr. LATAK – M-567-00-2016. Laboratorijas akreditācijas sfēra: no cilvēka iegūta materiāla klīniski ķīmiskā, hematoloģiskā, klīniskā, koaguloģiskā izmeklēšana.

Datu aizsardzība VSIA “Iekšlietu ministrijas poliklīnika” laboratorijā
Laboratorija nodrošina, pastāvīgi pārskata un regulāri uzlabo personu datu aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu fizisko personu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Poliklīnika rūpīgi seko, lai fizisko personu personas datu apstrāde notiktu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Laboratorijas vadītāja Aīda Rancāne.

1. Informācija klientiem

2. Informācija pacientiem

Atbilstoši Pacienta tiesību likuma 13. panta pirmajai daļai, nepilngadīgam pacientam (līdz 14 gadu vecumam), saņemot laboratoriskos pakalpojumus, obligāti nepieciešama pacienta likumiskā pārstāvja klātbūtne. Gan bērnam, gan likumiskajam pārstāvim ir nepieciešami personu apliecinoši dokumenti. Ja bērnu nepavada vecāki, bet pilnvarota persona, papildus ir nepieciešama notariāli vai bāriņtiesas apstiprināta pilnvara, kā arī vecākiem ir iespēja dot rakstisku piekrišanu, ka bērnu uz analīzēm pavada un rezultātus saņem pilnvarota persona, norādot šīs personas vārdu, uzvārdu un personas kodu. Šādu pilnvaru vecāki var noformēt apmeklējuma laikā klātienē, uzrādot savu un bērna personu apliecinošu dokumentu, un šī pilnvara būs derīga turpmākiem apmeklējumiem, ja bērnu pavadīs cita pilnvarota persona. Ja bērnam nav izsniegts personu apliecinošs dokuments vai dokumentu nav iespējams uzrādīt, bērnu identificē, uzrādot vecāka pasi ar ierakstu par bērnu, bērna dzimšanas apliecību vai invalīda apliecību. Sākot ar 14 gadu vecumu, analīzes bērni var nodot un rezultātus saņemt patstāvīgi.

Pilnvara bērniem

 

3. Informācija ārstiem

4. Nosūtījums uz ambulatoriem laboratoriskajiem izmaklējumiem, klīniskie izmeklējumi

5. Nosūtījums uz ambulatoriem laboratoriskajiem izmeklējumiem

6. Paraugu transportēšana uz pilnvaroto laboratoriju

7. Pilnvaroto laboratoriju saraksts

8. Laboratorisko izmeklējumu metodes

9. Metožu saraksts

Kontakti:  tālr. 67829948

Laboratorijas darba laiks: 

8.00 – 16.00