Centrālā medicīniskās ekspertīzes komisija

 

Centrālā medicīniskā ekspertīzes komisija (CMEK) ir poliklīnikas struktūrvienība, kas veic Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu un amatpersonu kandidātu veselības pārbaudes, lai noteiktu veselības stāvokļa un psiholoģisko īpašību atbilstību veicamajiem pienākumiem. Veselības stāvokļa pārbaudes un atzinumu sniegšana notiek saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem (pamatdokuments: 21.11.2006. Ministru kabineta noteikumi Nr. 970 “Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm un amatpersonu amata kandidātiem nepieciešamo veselības stāvokli un psiholoģiskajām īpašībām un veselības stāvokļa un psiholoģisko īpašību pārbaudes kārtību”).

Tāpat komisija vērtē valsts pārvaldes institūciju amatpersonu (darbinieku), kuri, pildot amata (darba) pienākumus, cietuši nelaimes gadījumos, gūto veselības bojājumu smaguma pakāpi (pamatdokuments: 21.06.2010. Ministru kabineta noteikumi Nr.565 “Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām”).

 

Pieraksts veselības pārbaužu veikšanai pa tālruņiem 67829975, 67829959 vai klātienē pie komisijas virsmāsas 412.kabinetā.

Ierodoties uz veselības pārbaudi, sākumā jāvēršas pie komisijas sekretārēm 411.kabinetā.

 

Sākot veselības pārbaudi, jāuzrāda dokumenti:

Kandidātiem (personām, kuras vēlas stāties dienestā):
• personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte)
• darba devēja nosūtījums 2 eksemplāros
• ģimenes ārsta izsniegts izraksts par dzīves laikā pārciestajām slimībām
• narkologa atzinums
• psihiatra atzinums
• potēšanas pase ar atzīmēm par veiktajām vakcinācijām

Amatpersonām, veicot obligāto periodisko veselības pārbaudi:
• personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte) vai dienesta apliecība
• darba devēja nosūtījums 2 eksemplāros

Amatpersonām, veicot atkārtoto vai ārpuskārtas veselības pārbaudi:
• personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte) vai dienesta apliecība
• darba devēja nosūtījums 2 eksemplāros,
• ģimenes ārsta izsniegts izraksts par veiktajiem papildus izmeklējumiem
(ja ģimenes ārsts nestrādā Iekšlietu ministrijas poliklīnikā).

Amatpersonām, veicot veselības pārbaudi pēc notikuša nelaimes gadījuma:
• personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte) vai dienesta apliecība
• nosūtījums veselības bojājuma smaguma pakāpes noteikšanai
• akts par nelaimes gadījumu
• lēmums par pabalsta piešķiršanu
• izraksti no ārstniecības iestādēm par diagnozēm, ārstēšanu pēc nelaimes gadījuma

Speciālisti
Vārds, uzvārds Specialitāte
Ingrīda Čevere Komisijas vadītāja, arodslimību ārste, ārste-eksperte, interniste
Ludmila Bobojeda Arodslimību ārste, ārste-eksperte
Ērika Dilāne Arodslimību ārste, ārste-eksperte, interniste
Guna Ziedone Interniste
Gaļina Žabina Oftalmoloģe
Jekaterina Skitecka Oftalmoloģe
Zane Kaužena Optometriste
Mārīte Libermane Otolaringoloģe, ārste-eksperte
Jeļena Kolosovska Neiroloģe, ārste-eksperte
Ēriks Klēšmits Ķirurgs
Jeļena Farbere Ķirurģe
Lilija Ļitvinova Ķirurģe, ārste-eksperte
Vadims Tatarincevs Psihiatrs, narkologs, ārsts-eksperts
Roberts Girgensons Psihiatrs
Evelīna Mūze Psiholoģe
Irīna Samoilova Psiholoģe
Inga Smirnova Psiholoģe
 Ilona Skuja  Psiholoģe

 

Kontakti

Komisijas vadītāja Ingrīda Čevere – tālr.67829965, ingrida.cevere@iem.gov.lv

Komisijas vadītājas vietniece Ludmila Bobojeda –  tālr. 67829960

Komisijas virsmāsa Aleksandra Klišāne –  tālr.67829959, aleksandra.klisane@iem.gov.lv

Pacientu reģistrētāja – tālr.67829975

Sekretāres – tālr. 67829972