Ģimenes ārsti

UZMANĪBU!

Lai ierobežotu COVID-19 izplatību, ģimenes ārstu pacienti tiek apkalpoti tikai pēc iepriekšēja pieraksta.

Veicot pacientu pierakstu, jāizvērtē ārsta apmeklējuma nepieciešamība, kā arī jāinformē, ka ierašanās poliklīnikā notiek norādītajā pieraksta laikā, lai mazinātu pacientu savstarpējo kontaktu iespējas.

Paldies par situācijas izpratni!

 

 

Pieņemšana pie ģimenes ārstiem notiek pēc iepriekšēja pieraksta, taču ir  atvēlēts laiks akūto pacientu pieņemšanai, kas paredzēts gadījumiem, kad pacients saslimis pēkšņi (akūti attīstījusies slimība vai saasinājusies hroniska kaite).

Plānotajā darba laikā var būt izmaiņas, tādēļ arī akūtu slimību gadījumā vēlams iepriekš noskaidrot, kurš no ģimenes ārstiem varēs veikt pieņemšanu.

Mājas vizīšu pieteikšana darba dienās no 8.00 līdz 15.00 pa tālruni 67829915.

 

Andra Rožkalne

Pieraksts un informācija ārsta darba laikā pa tālr. 67829938

Kopējais pieņemšanas laiks

Akūto pacientu pieņemšana

Pirmdiena

09:00-19:00

Otrdiena

09:00-16:00

Trešdiena

08:00-14:00

Ceturtdiena

09:00-12:00

Piektdiena

09:00-14:00

 

Gaļina Perepjolka

Pieraksts un informācija ārsta darba laikā pa tālr. 67829933

Kopējais pieņemšanas laiks Akūto pacientu pieņemšana
Pirmdiena 08:00-13:00
Otrdiena 14:00-19:00
Trešdiena 14:00-19:00
Ceturtdiena 08:00-14:00
Piektdiena 13:00-17:00

 

Jeļizaveta Saidjaševa – Zajaca

Pieraksts un informācija ārsta darba laikā pa tālr. 67829902

Kopējais pieņemšanas laiks Akūto pacientu pieņemšana
Pirmdiena 15:00-19:00
Otrdiena 08:00-12:00
Trešdiena 08:00-12:00
Ceturtdiena 15:00-19:00
Piektdiena 08:00-12:00

 

Tatjana Čehlova

Pieraksts un informācija ārsta darba laikā pa tālr. 67829939

Kopējais pieņemšanas laiks Akūto pacientu pieņemšana
Pirmdiena 08:00-14:00
Otrdiena 08:00-13:00
Trešdiena 14:00-19:00
Ceturtdiena 08:00-14:00
Piektdiena 14:00-19:00

 

Rita Dārziņa

Pieraksts un informācija ārsta darba laikā pa tālr. 67829968, 67829973

Kopējais pieņemšanas laiks Akūto pacientu pieņemšana
Pirmdiena 08:00-14:00
Otrdiena 14:00-19:00
Trešdiena 08:00-13:00
Ceturtdiena 14:00-19:00
Piektdiena 08:00-14:00