Maksas medicīniskās komisijas

 

Obligātās veselības pārbaudes

 netiks veiktas

 no 2021.gada 28.jūnija līdz 9.jūlijam

 

Poliklīnikā veic obligātās veselības pārbaudes:

– transporta līdzekļu vadītājiem,
– personām ieroču glabāšanas/nēsāšanas atļauju saņemšanai,
– nodarbinātajiem, kuru veselības stāvokli ietekmē vai var ietekmēt veselībai kaitīgie darba vides faktori vai kuriem darbā ir īpaši apstākļi (atbilstoši 10.03.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr.219 “Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude”)

Informācija par obligātajām veselības pārbaudēm transporta līdzekļu vadītājiem, ieroču glabāšanas/nēsāšanas atļaujas saņemšanai pa tālruni 67829913 vai 67829915.

 

Informācija un pieraksts ar darba specifiku saistīto obligāto veselības pārbaužu veikšanai pa tālruņiem 67829959, 67829975 vai rakstot uz e-pastu aleksandra.klisane@iem.gov.lv.

Darba devējiem, kuri vēlas slēgt līgumu par obligāto veselības pārbaužu veikšanu saviem darbiniekiem, zvanīt pa tālruni 67829903 (galvenā ārste Zigrīda Kārkliņa) vai rakstīt uz e-pastu zigrida.karklina@iem.gov.lv.