Kvalitātes un pacientu drošības vadības sistēma

Lai pastāvīgi uzlabotu sniegto veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un radītu pacientiem un klientiem drošu vidi, Poliklīnikā radīta kvalitātes sistēma, kuras pamatā ir valstī noteiktie kvalitātes un drošības standarti ārstniecības iestādēm.

  • Visus poliklīnikā notiekošos procesus regulē 20.01.2006. MK noteikumi nr. 60 “Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām”. Iestādē reizi trijos gados notiek Veselības inspekcijas kontrole, kurā tiek pārbaudīta visu normatīvajā aktā noteikto prasību izpilde.
  • Laboratorisko izmeklējumu jomā poliklīnika vadās pēc LVS EN ISO 15189 “Medicīnas laboratorijas. Kvalitātes un kompetences prasības”. Laboratorija ir akreditēta saskaņā ar standarta prasībām, ko regulāri uzrauga Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs – LATAK.
  • Radioloģijas un kodoldrošības jomā poliklīnika vadās pēc 19.08.2014. MK noteikumiem Nr.482 „Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu medicīniskajā apstarošanā”. Poliklīnikas “Radiācijas drošības un kodoldrošības kvalitātes nodrošināšanas programmas” izpildi regulāri uzrauga Valsts vides dienesta radiācijas drošības centrs.

Vēlamies, lai veselības aprūpes pakalpojumu saņemšana Poliklīnikas apmeklētājiem notiktu organizēti un nodrošinātu vislabāko rezultātu, tādēļ lūdzam informēt par novērotajām nepilnībām un problēmām! Jūsu sniegtā informācija un viedokļi mums ir ļoti svarīgi, lai pilnveidotu iekšējos procesus un sniegtu pieejamus, kvalitatīvus un drošus pakalpojumus.

Viedokli, ierosinājumus, pretenzijas un sūdzības varat paust dažādos veidos:

  • nosūtot informāciju uz E-pastu: iem.poliklinika@iem.gov.lv,
  • nosūtot vēstuli pa pastu uz poliklīnikas adresi “Iekšlietu ministrijas poliklīnika” Čiekurkalna 1.līnija, k-1, Rīga, LV-1026
  • nododot rakstisku iesniegumu klātienē poliklīnikā 502.kabinetā,
  • personīgi vēršoties pie poliklīnikas administrācijas,
  • izsakot vērtējumu pacientu aptaujas anketās (pieejamas poliklīnikas reģistratūrā un ģimenes ārstu māsu postenī 2.stāvā)
  • iesniedzot ziņojumu par gadījumu, kas saistīts ar pacientu drošību (skatīt ŠEIT)