Darbības pārskati

VSIA “Iekšlietu ministrijas poliklīnika” 2020.gada pārskats

Neatkarīga revidenta ziņojums par 2020.gadu

VSIA “Iekšlietu ministrijas poliklīnika” 2019.gada pārskats un neatkarīga revidenta ziņojums

VSIA “Iekšlietu ministrijas poliklīnika” 2018.gada pārskats

Neatkarīga revidenta ziņojums par 2018.gadu

VSIA “Iekšlietu ministrijas poliklīnika” 2017.gada pārskats

Neatkarīga revidenta ziņojums par 2017.gadu

VSIA “Iekšlietu ministrijas poliklīnika” 2016.gada pārskats

Neatkarīga revidenta ziņojums par 2016.gadu

VSIA “Iekšlietu ministrijas poliklīnika” 2015.gada pārskats

Neatkarīga revidenta ziņojums par 2015.gadu

Informācija par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem 2020.gadā

Covid-19 ietekme uz kapitālsabiedrības darbības rezultātiem un plānoto mērķu izpildi 2020.gadā

Informācija par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem 2019.gadā

Informācija par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem 2018.gadā

Informācija par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem 2017.gadā

Informācija par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem 2016.gadā

Informācija par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem 2015 gadā