Darbības pārskati

VSIA “Iekšlietu ministrijas poliklīnika” 2017.GADA PĀRSKATS

VSIA “Iekšlietu ministrijas poliklīnika” Informācija par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem

NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS