Trauksmes celšana

2019.gada 1.maijā stājās spēkā Trauksmes celšanas likums ar mērķi Latvijas sabiedrības interesēs veicināt trauksmes celšanu par dažādiem pārkāpumiem un nodrošināt trauksmes cēlēju aizsardzību.

Likums definē, kas ir trauksmes cēlējs, kā varēs celt trauksmi, kā arī nosaka pamatprasības trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanai.

Likumā noteiktas tiesības ikvienam iesniegt trauksmes cēlēja ziņojumu, izmantojot likumā paredzētos mehānismus.

Vairāk informācijas skatīt: www.trauksmescelejs.lv;  https://www.mk.gov.lv/lv/content/trauksmes-celeji

Trauksmes ziņojumu ieteicams iesniegt, aizpildot un parakstot Trauksmes cēlāja ziņojuma veidlapu un nosūtot to pa pastu, norādot uz aploksnes “Trauksmes ziņojums” vai elektroniski – ar elektronisko parakstu parakstītu uz e pastu: mara.dzirkale@iem.gov.lv, vai iesniedzot klātienē poliklīnikas Personāla un lietvedības daļā.

VSIA “Iekšlietu ministrijas poliklīnika” kontaktpersonas trauksmes celšanas jautājumos:

Personāla un lietvedības daļas vadītāja Māra Dzirkale, 678299904.