Pakalpojumu saņemšanas kārtība

Uzmanību!

Lai pasargātu sabiedrību un poliklīnikas darbiniekus no inficēšanās, aicinām būt atbildīgiem un neapmeklēt poliklīniku gadījumā,  ja personai iespējama inficēšanās ar akūtu  elpceļu infekciju Covid-19  – pēkšņs slimības sākums un vismaz viens no šādiem simptomiem: paaugstināta temperatūra, klepus, rīkles iekaisums, elpas trūkums.   Šādos gadījumos,  ja veselības stāvoklis to pieļauj,  ārstējas mājās,  vai jāzvana 113.  Saziņa ar ģimenes ārstu pa telefonu.

Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) nodrošina iespēju iedzīvotājiem saņemt atbildes uz interesējošajiem jautājumiem par jaunā koronavīrusa izraisīto slimību COVID-19.

Zvanot uz telefona numuru 67387661 (darba dienās, no 08:30 līdz 17:00),  SPKC speciālisti sniegs atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar COVID-19, tostarp par rekomendācijām attiecīgajā situācijā.

Aktuālā informācija par Covid-19  un personu rīcību Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/, arī angļu un krievu valodā.

 

Iesakām personām izvērtēt poliklīnikas apmeklēšanas nepieciešamību un  nepakļaut citus poliklīnikas pacientus inficēšanās riskam.

Aizliegts apmeklēt poliklīniku trešām personām, kurām nav nepieciešama medicīniskā palīdzība (izņemot pavadošās personas pacientiem ar īpašām vajadzībām).

Poliklīnikā neveic Covid-19 diagnostikas  izmeklējumus. 

Administrācija

 

 

PIETEIKTIES PAKALPOJUMA SAŅEMŠANAI VARAT:

 • Zvanot pa tālruņiem:

67829915 – pieraksts pie speciālistiem, izmeklējumiem

darba dienās no 8.00-19.00

 

67829915 –  pieraksts ģimenes ārstu mājas vizītēm

darba dienās no 8.00-15.00

 

67829938, 67829939, 67829968  – pieraksts pie ģimenes ārstiem

darba dienās no 8.00-19.00

 

67829952 – pieraksts pie zobārstiem

darba dienās no 8.00-16.00

 

 • Piesakoties reģistratūrā personīgi darba dienās no 8.00 līdz 19.00

 

 

Ja esat pierakstījušies, bet kādu apstākļu dēļ uz vizīti nevarat ierasties, lūdzam par to savlaicīgi paziņot, sniedzot iespēju pakalpojumu saņemt citiem pacientiem!

 

 

JA ESAT PIERAKSTĪJUŠIES:

 • ierodieties reģistratūrā savlaicīgi, lai noformētu dokumentus un veiktu maksājumus;
 • uzrādiet derīgu personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti);
 • bērnu (līdz 14 gadu vecumam) vecākiem vai likumīgajiem aizbildņiem jāuzrāda dokuments, kas apliecina tiesības pārstāvēt bērna (pacienta) intereses. Vecākiem jāuzrāda bērna dzimšanas apliecība, kurā norādīts vecāka vārds. Citām personām (māsai, brālim, vecvecākiem un citiem tuviniekiem) jāuzrāda notariāli apstiprināta pilnvara pārstāvēt bērna likumiskās tiesības un intereses;
 • veicot norēķinu ar apdrošināšanas polisi, obligāti jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte) un apdrošināšanas polise;
 • lai saņemtu valsts apmaksāto pakalpojumu, nepieciešams nosūtījums (veidlapa nr. 027/u) no ģimenes ārsta vai speciālista, kurš ir līgumattiecībās ar Nacionālo veselības dienestu,

Nosūtījums nav nepieciešams pie tiešās pieejamības speciālistiem: ginekologa, oftalmologa, endokrinologa (ja pacients slimo ar cukura diabētu)

Ja Jums nosūtījuma nav, varat saņemt pakalpojumus par maksu atbilstoši poliklīnikas cenrādim!

Obligāti nepieciešams pilnvērtīgi aizpildīts ārsta nosūtījums radioloģisko izmeklējumu veikšanai (neatkarīgi no maksas veicēja)!

 

 

Normatīvajos aktos noteiktie pacienta līdzmaksājumi, veicot valsts apmaksātos pakalpojumus

 

Pacienta līdzmaksājums par speciālista apmeklējumu 4,00
Pacienta līdzmaksājums par ģimenes ārsta apmeklējumu personai līdz 65 gadu vecumam 2,00
Pacienta līdzmaksājums par ģimenes ārsta apmeklējumu personai no 65 gadu vecuma 1,00
Pacienta līdzmaksājums par ģimenes ārsta mājas vizīti (pie pacienta, vecāka par 80 gadiem;pie pacienta ar gripas saslimšanu gripas epidēmijas laikā; pie pacienta pēc NMPD izsaukuma) 2,85
Pacienta līdzmaksājums par EKG veikšanu 2,00
Pacienta līdzmaksājums par Eho kardiogrāfijas, veloergometrijas, Holtera monitorēšanas veikšanu 4,00
Pacienta līdzmaksājums par Ultrasonogrāfijas izmeklējuma veikšanu 4,00
Pacienta līdzmaksājums par RTG izmeklējuma veikšanu 3,00
Pacienta līdzmaksājums par ambulatoru operāciju 4,00

 

No pacienta līdzmaksājumiem atbrīvotās iedzīvotāju grupas:

 • bērni vecumā līdz 18 gadiem;
 • grūtnieces un sievietes pēcdzemdību periodā līdz 42 dienām, (ja tiek saņemti veselības aprūpes pakalpojumi, kas saistīti ar grūtniecības un pēcdzemdību novērošanu un grūtniecības norisi);
 • politiski represētās personas, Nacionālās pretošanās kustības dalīb­nie­ki un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijā cietušās personas, kā arī tās seku likvidācijā cietušās personas;
 • pirmās grupas invalīdi;
 • tuberkulozes slimnieki un pacienti, kuriem veic izmeklējumus tuber­kulozes noteikšanai;
 • psihiski slimas personas, saņemot psihiatrisko ārstēšanu;
 • pacienti, saņemot hroniskās hemodialīzes, hemodiafiltrācijas un peritoneālās dialīzes procedūras visā ārstniecības procesa laikā;
 • personas, kuras saņem veselības aprūpes pakalpojumus Ministru kabineta noteikumu Nr.555 3.pielikumā minēto infekcijas slimību gadījumos;
 • pacienti, saņemot ilgstošu plaušu mākslīgo ventilāciju mājas apstākļos;
 • orgānu donori;
 • personas, kuras saņem veselības aprūpi mājās vai paliatīvo veselības aprūpi stacionārajās ārstniecības iestādēs paliatīvās aprūpes pakalpojumu programmā, kā arī paliatīvo veselības aprūpi, ko sniedz ģimenes ārsts mājas vizītes laikā;
 • trūcīgās personas, kas par tādām atzītas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu;
 • Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki;
 • personas, kurām neatliekamo medicīnisko palīdzību sniedz neatlie­kamās medicīniskās palīdzības (ātrās palīdzības) brigādes;
 • personas, kuras saņem pakalpojumus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, kas reģistrētas Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā, ārstniecības iestādē uzrādot dokumentu, kas apliecina minēto faktu;
 • visi iedzīvotāji, kuriem veic profilaktiskās apskates un izmeklē­jumus (bērnu profilaktiskā veselības aprūpe, vēža profilakse) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 • visi iedzīvotāji, kuriem veic vakcināciju vakcinācijas kalendāra ietvaros, pasīvo imūnterapiju, kā arī vakcināciju pret gripu atbilstoši noteikumiem par ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtību;
 • ja viena kalendārā gada laikā veiktās pacientu iemaksas sasniegušas 569,15 eiro un pacients, uzrādot maksājumus apliecinošus dokumentus, ir saņēmis atbrīvojumu kādā no Nacionālā veselības dienesta teritoriālajām nodaļām.