Struktūrshēma

 

Poliklīnikas organizatoriskās struktūras shēma