Jauns un moderns psihofizioloģiskās pārbaudes komplekss21.03.2019

Vīnes testu sistēma (Vienna Test System)

Jauna, mūsdienīga psihofizioloģiskās pārbaudes aparatūra “Vīnes testu sistēma” jeb VTS (Vienna Tests System) nodrošina kvalitatīvus, precīzus un izcili informatīvus, plaša spektra psihofizioloģiskus izmeklējumus.

VTS ir speciāla aparatūra, kas paredzēta uztveres, uzmanības procesu, nervu sistēmas tipa, perifērās redzes, reakcijas ātruma, roku smalko kustību, noslieces uz risku un citu parametru psiholoģiskai testēšanai un analīzei.

Piedāvājam Vīnes testu sistēmu izmantot tādās jomās kā klīniskā psiholoģija, neiropsiholoģija, kā arī dažādos pētnieciskajos projektos. VTS efektīvi ļauj izvērtēt arī

 • piemērotību transportlīdzekļa vadīšanai;
 • prasmes un individuālās īpašības speciālo vienību darbiniekiem, glābējiem, apsardzes darbiniekiem, pilotiem, ūdenslīdējiem.

Klīniski psiholoģisko un neiropsiholoģisko rādītāju noteikšana

Vienna Tests System piemīt unikāls psihofizioloģisko mērījumu diapazons uzmanības procesu, izziņas procesu pārbaudē, turklāt VTS kompleksā ir speciālas ierīces psihomotoro un rokas kustību izmeklēšanai.

VTS palīdz objektīvi novērtēt/izvērtēt psihofizioloģiskos rādītājus pie šādiem traucējumiem/problēmām:

 • neiroloģiskie traucējumi, kas saistīti, piemēram, ar traumatiskiem smadzeņu ievainojumiem, Parkinsona slimību, multiplo sklerozi, cerebrovaskulāriem traucējumiem u.c.,
 • neiropsiholoģiskās un kognitīvo funkciju problēmas pacientiem, kas cieš no garīgiem traucējumiem, tādiem kā trauksme, afektīvie traucējumi, šizofrēnijas un personības traucējumi, uzmanības deficīta hiperaktivitātes traucējumi (ADHD) un alkohola atkarība,
 • smadzeņu traumas (lai noteiktu piemērotību transportlīdzekļa vadīšanai).

Piemērotības noteikšana transportlīdzekļu vadīšanai

VTS ir starptautiski atzīta psihofizioloģiskās pārbaudes sistēma, kas kvalitatīvi spēj novērtēt piemērotību transportlīdzekļa vadīšanai. Testu sistēma tiek izmantota vairāk nekā 1350 transportlīdzekļu vadītāju apmācību centros visā pasaulē. Psihomotorā testēšana pārbauda spēju veikt smalkas un sarežģītas mehāniskās kustības. Psihomotorās spējas, savukārt, nosaka fiziskās prasmes, piemēram, kustību koordināciju vairākām ekstremitātēm vienlaicīgi, roku – acu koordināciju, reakciju, veiklību un ātrumu, prasmi veikt manipulācijas, kas viss nepieciešams visa veida transportlīdzekļu (no buldozera līdz pat lidmašīnai) vadīšanā.

VTS psihofizioloģiskie izmeklējumi ļauj efektīvi izvērtēt autovadītājus:

 • kuriem ir lielāka atbildība (operatīvo transportlīdzekļu, taksometru, autobusu, bīstamo vai smagu kravu vadītāji, braukšanas instruktori, piloti, vilcienu vadītāji),
 • kuri rupji pārkāpj ceļu satiksmes noteikumus (piemēram, alkohola vai vielu ļaunprātīga izmantošanu, atkārtota nopietna ātruma pārsniegšana, agresīva braukšana),
 • kuru psihiskās vai fiziskās spējas ir apšaubāmas (piemēram, pēc neiroloģiskas slimības, ar vecumu saistītu autovadīšanas spēju pasliktināšanās vai, ja ir aizdomas par psiholoģiskā brieduma trūkumu),
 • kuru piemērotība transportlīdzekļa vadīšanai ir apšaubāma (piemēram, cilvēkiem ar psihiskiem traucējumiem anamnēzē vai gadījumos, kad cilvēks vairākas reizes pēc kārtas nav spējis nokārtot transportlīdzekļa vadīšanas eksāmenu).

Prasmju un individuālo īpašību pārbaudes personām, kuru darbs saistīts ar paaugstinātu psiholoģisko slodzi

VTS iekļauj daudz spēju testu, kas ļauj izvērtēt personas piemērotību darbam īpaši augstas psiholoģiskas spriedzes apstākļos, piemēram, tādu darbu veicējiem kā  speciālo vienību darbinieki, apsardze, inkasatori, ūdenslīdēji, dispečeri, glābēji.

VST piedāvā īpaši precīzus nepieciešamo parametru mērījumus darbiniekiem apsardzes jomā, nosakot reakcijas laiku, koncentrēšanās spējas, lēmumu pieņemšanas ātrumu, stresa izturību, koordinācijas un perifērās uztveres rādītājus (visi mērījumi ir ar milisekunžu precizitāti).

Pamatojoties uz objektīviem mērījumiem ar vairākām metodēm ir iespējams ātri un efektīvi pārbaudīt pretendentu atbilstību noteiktam kritēriju kopumam, lai izvēlētos vispiemērotākos kandidātus.

Lai nodrošinātu atbilstošu pretendentu atlasi, VTS piedāvā:

 • novērtēt kandidāta spējas un prasmes,
 • novērtēt piemērotību darbam (kandidāta stiprās un vājās puses),
 • piemērotāko kandidātu atlasi,
 • potenciāla analīzi (kā efektīvāk veicināt darbinieka/kandidāta darba potenciālu un attīstības spējas).

Vīnes testu sistēma :

 • Augsta ticamība
 • Izslēgta iespēja simulēt/ agravēt
 • Nav iespējams “sagatavoties”
 • Izcili prognozē personas iespējamo rīcību stresa apstākļos
 • Iespējams rezultātu salīdzinājums dinamikā

Par iespējām veikt VTS informācija pa tālruni 67829961 (psiholoģe I.Smirnova).