Amatpersonas

Didzis Āzens Valdes loceklis
Zigrīda Kārkliņa Galvenā ārste
Kārlis Brauers Saimniecības nodaļas vadītājs
 Edīte Gersone  Finanšu nodaļas vadītāja