Veiktās iemaksas valsts budžetā

 

2017.g. 2018.g. 2019.g. 2020.g. 2021.g.
Veiktās iemaksas valsts  budžetā , EUR , tajā skaitā: 724025 757540 744794 803400 976061
  • Valsts budžetā iemaksātās dividendes, EUR
9497 1380 1924 388 0
  • Samaksātais uzņēmumu ienākumu nodoklis, EUR
0 0 242 158 0
  • Samaksātais iedzīvotāju ienākuma nodoklis, EUR
259309 253281 248012 274677 342506
  • Samaksātās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, EUR
448820 494823 486880 521962 628027
  • Samaksātais pievienotās vērtības nodoklis, EUR
413 1867 1873 794 457
  • Samaksātie citi nodokļi un nodevas, EUR
5986 6189 5863 5421 5071